Beheerder brandmeldinstallatie

Heeft u een brandmeldinstallatie dan kan Cardelli voor u als Opgeleid Persoon / Beheerder maandelijks uw brandmeldinstallatie controleren. De praktijk wijst uit dat u als eigenaar hier vaak niet aan toekomt.  Als u het uitbesteedt aan Cardelli, wordt het logboek bijgehouden, wordt de doormelding naar de meldkamer gecontroleerd en worden de rondes gelopen. De continuïteit van uw certificaat komt dan niet in gevaar. Een kopie van de controle wordt opgeslagen in ons kantoor. Daardoor is er na brand altijd een bewijs van controle.  De gehele controle wordt volgens de NEN 2654-1 en NEN 2654-2 uitgevoerd.