Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen van onze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is en wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderdĀ of niet meer juist is. Cardelli is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Cardelli worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan info@cardelli.nl

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, waarover Cardelli geen controle heeft. Cardelli draagt dus ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.

2011 Cardelli Alle rechten voorbehouden.

cardelli.nl download